Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Pokrmy na objednávku E 65-m-2/AI95 Ano
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou E 65-m-2/AI98 Ano
Příprava základních pokrmů studené kuchyně E 65-m-2/AJ01 Ano
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Plynárenství 36-m-3/AJ71 Ano
Identifikace míst úniku plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ74 Ano
Orientace v materiálech a jejich měření – Plynárenství 36-m-3/AJ79 Ano
Orientace v technické dokumentaci – Plynárenství 36-m-3/AJ80 Ano
Orientace ve spotřebičích a zařízeních – Plynárenství 36-m-3/AJ86 Ano
Výroba restauračních moučníků 29-m-3/AJ94 Ano
Provádění zkoušek rozvodů plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ95 Ano
Sestavování a montáž plynových rozvodů – Plynárenství 36-m-3/AJ96 Ano
Spojování potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AJ99 Ano
Spojování potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AK01 Ano
Technologie pěstování hlavních druhů zeleniny v krytých prostorách 41-m-3/AK27 Ano
Lehká šlehaná hmota 29-m-3/AL38 Ano
Šlehaná hmota nahřívaná 29-m-3/AL43 Ano
Těžká šlehaná hmota 29-m-3/AL44 Ano
Výrobky z medového těsta 29-m-2/AL47 Ano
Výroba perníků 29-m-2/AM32 Ano
Výroba trvanlivého pečiva 29-m-2/AM33 Ano
Chov drůbeže 41-m-4/AM54 Ano
Technologie pěstování olejnin 41-m-4/AM55 Ano
Technologie pěstování pícnin 41-m-4/AM56 Ano
Chov ovcí a koz 41-m-4/AM58 Ano
Kalení a popouštění sekáčů 82-m-3/AM72 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 101 - 125 z celkového počtu 160 záznamů.