Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Palubní síť vozidla NSK 39-m-4/AH44 Ano
Mechanizace živočišné výroby – stáj 41-m-3/AH46 Ano
Mechanizace živočišné výroby – dojicí zařízení 41-m-3/AH47 Ano
Mechanizační prostředky pro manipulaci s materiálem 41-m-3/AH48 Ano
Mechanizační prostředky pro setí a sázení 41-m-3/AH49 Ano
Strojní součásti v zemědělství 41-m-3/AH50 Ano
Chov skotu 41-m-3/AH55 Ano
Řez ovocných dřevin 41-m-3/AH56 Ano
Ovocnářské školkařství 41-m-3/AH57 Ano
Rozmnožování okrasných dřevin a školkařské práce 41-m-3/AH58 Ano
Práce s projektovou dokumentací 41-m-3/AH59 Ano
Technologie pěstování hlavních druhů zeleniny 41-m-3/AH60 Ano
Údržba zeleně 41-m-3/AH61 Ano
Pěstování ovocné sadby 41-m-3/AH72 Ano
Rozmnožování ovocných dřevin a pěstování podnoží 41-m-3/AH73 Ano
Technologie pěstování hlavních druhů zeleniny v polních podmínkách 41-m-3/AH74 Ano
Údržba stromů a keřů 41-m-3/AH75 Ano
Údržba travnatých ploch 41-m-3/AH76 Ano
Montér výtahů 26-m-3/AH80 Ano
Chov koní 41-m-3/AI01 Ano
Chov prasat 41-m-4/AI02 Ano
Skladník 66-m-3/AI35 Ano
Chovatel včel – posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů 41-m-4/AI60 Ano
Technologie pěstování obilovin 41-m-4/AI61 Ano
Technologie pěstování okopanin 41-m-4/AI62 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 76 - 100 z celkového počtu 160 záznamů.