Vzdělávací moduly

Název modulu ▲ Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Číselné a algebraické výrazy (M) MA-m-4/AJ29 Ne
Cizí jazyky – interakce CJ-m-3/AB93 Ne
Cizí jazyky – interakce (M) CJ-m-4/AL88 Ne
Člověk v demokratické společnosti (E) SP-m-2/AD24 Ne
Člověk v demokratické společnosti (H) SP-m-3/AG86 Ne
Člověk v demokratické společnosti: současnost a dějiny 20.‒21. století SP-m-4/AL56 Ne
CUN úlohy (Neobvyklé typy úloh) MA-m-4/AI36 Ne
Data a funkce v souvislostech MA-m-2/AD46 Ne
Data, informace a model problému (M, H) IN-m-4/AM67 Ne
Dějiny architektury (H) UK-m-3/AJ18 Ne
Dějiny architektury (M) UK-m-4/AN34 Ne
Dějiny malířství (H) UK-m-3/AM82 Ne
Dějiny malířství (M) UK-m-4/AN35 Ne
Efektivní postup (E) IN-m-2/AM59 Ne
Ekologické katastrofy (M) PR-m-4/AK88 Ne
Ekologie v praktickém životě (H) PR-m-3/AH94 Ne
Ekologie v praktickém životě (M) PR-m-4/AK86 Ne
Ekosystémy a ochrana životního prostředí (M) PR-m-4/AK87 Ne
Etické a filozofické tázání SP-m-4/AL58 Ne
Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI57 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK93 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky (H) 41-m-3/AH86 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Strojírenství (M) 23-m-4/AK74 Ne
F2 Mechanické jevy – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK94 Ne
F2 Mechanické jevy – Strojírenství (M) 23-m-4/AK75 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 50 z celkového počtu 205 záznamů.