Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
B2 Ekologické zemědělství - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK73 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Strojírenství (M) 23-m-4/AK74 Ne
F2 Mechanické jevy – Strojírenství (M) 23-m-4/AK75 Ne
F3 Vlastnosti látek – Strojírenství (M) 23-m-4/AK77 Ne
F4 Záření – Strojírenství (M) 23-m-4/AK78 Ne
CH1 Obecná a anorganická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK81 Ne
CH2 Organická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK82 Ne
CH3 Biochemie - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK83 Ne
Ochrana klimatu, ovzduší a přírodních zdrojů energií a surovin (M) PR-m-4/AK84 Ne
Globální problémy lidstva (M) PR-m-4/AK85 Ne
Ekologie v praktickém životě (M) PR-m-4/AK86 Ne
Ekosystémy a ochrana životního prostředí (M) PR-m-4/AK87 Ne
Ekologické katastrofy (M) PR-m-4/AK88 Ne
Vesmírný odpad a řešení dalších ekologických problémů naší planety (M) PR-m-4/AK89 Ne
ZP Žákovské projekty – Strojírenství (M) 23-m-4/AK90 Ne
ZP Žákovské projekty – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK92 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK93 Ne
F2 Mechanické jevy – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK94 Ne
F3 Vlastnosti látek – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK95 Ne
F4 Záření – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK96 Ne
CH1 Obecná a anorganická chemie – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK97 Ne
CH2 Organická chemie – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK98 Ne
Chceme pracovat (M) SV-m-4/AL03 Ne
Myslíme ekonomicky SV-m-4/AL04 Ne
Nakupujeme a platíme SV-m-4/AL05 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 101 - 125 z celkového počtu 205 záznamů.