Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Technologie – CNC frézování – pokročilé programování 23-m-4/AG70 Ne
Technologie – CNC soustružení – pokročilé programování 23-m-4/AG71 Ne
Základy 3D tisku 23-m-4/AG72 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Strojírenství (M) 23-m-4/AK74 Ne
F2 Mechanické jevy – Strojírenství (M) 23-m-4/AK75 Ne
F3 Vlastnosti látek – Strojírenství (M) 23-m-4/AK77 Ne
F4 Záření – Strojírenství (M) 23-m-4/AK78 Ne
CH1 Obecná a anorganická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK81 Ne
CH2 Organická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK82 Ne
ZP Žákovské projekty – Strojírenství (M) 23-m-4/AK90 Ne
Výroba strojní součásti (dílčí operace) na CNC děrovacím stroji 23-m-4/AP70 Ano
Výroba strojní součásti (dílčí operace) na CNC horizontálním vyvrtávacím stroji 23-m-4/AP71 Ano
Výroba strojní součásti (dílčí operace) na CNC obráběcích strojích 23-m-4/AP72 Ano
Měření elektronických součástek 26-m-3/AA38 Ne
Základy měření s osciloskopem 26-m-3/AA39 Ne
Měření impedance, kapacity a indukčnosti 26-m-3/AA40 Ne
Elektroinstalace v občanské a bytové výstavbě 26-m-3/AB12 Ne
Elektrotechnická dokumentace – bytová instalace 26-m-3/AB13 Ne
Elektrické rozvody v budovách 26-m-3/AB15 Ne
Základní elektrotechnické normy ČSN 26-m-3/AB16 Ne
Přípojky nízkého napětí 26-m-3/AB17 Ne
Základní pojmy v elektrotechnice 26-m-3/AB18 Ne
Elektrická měření 2 praxe 26-m-3/AB99 Ne
Základní pasivní prvky elektronických obvodů 26-m-3/AD59 Ne
Zesilovače elektrických signálů 26-m-3/AD70 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 201 - 225 z celkového počtu 1158 záznamů.