Vzdělávací moduly

Název modulu ▼ Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
F4 Záření – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK96 Ne
F3 Vlastnosti látek – Strojírenství (M) 23-m-4/AK77 Ne
F3 Vlastnosti látek (H) 41-m-3/AH88 Ne
F3 Vlastnosti látek – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK95 Ne
F2 Mechanika (H) 41-m-3/AH87 Ne
F2 Mechanické jevy – Strojírenství (M) 23-m-4/AK75 Ne
F2 Mechanické jevy – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK94 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Strojírenství (M) 23-m-4/AK74 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky (H) 41-m-3/AH86 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK93 Ne
Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI57 Ne
Etické a filozofické tázání SP-m-4/AL58 Ne
Ekosystémy a ochrana životního prostředí (M) PR-m-4/AK87 Ne
Ekologie v praktickém životě (M) PR-m-4/AK86 Ne
Ekologie v praktickém životě (H) PR-m-3/AH94 Ne
Ekologické katastrofy (M) PR-m-4/AK88 Ne
Efektivní postup (E) IN-m-2/AM59 Ne
Dějiny malířství (M) UK-m-4/AN35 Ne
Dějiny malířství (H) UK-m-3/AM82 Ne
Dějiny architektury (M) UK-m-4/AN34 Ne
Dějiny architektury (H) UK-m-3/AJ18 Ne
Data, informace a model problému (M, H) IN-m-4/AM67 Ne
Data a funkce v souvislostech MA-m-2/AD46 Ne
CUN úlohy (Neobvyklé typy úloh) MA-m-4/AI36 Ne
Člověk v demokratické společnosti: současnost a dějiny 20.‒21. století SP-m-4/AL56 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 151 - 175 z celkového počtu 205 záznamů.