Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Průmyslové vytápění 36-u-3/AE46 3
Práce na vzduchotechnice 36-u-3/AE47 8
Hydraulické vyvážení otopných soustav a soustav teplé (pitné) vody. 36-u-3/AE48 3
Regulace teploty směšováním 36-u-3/AE49 1
STAVEBNÍ KRESLENÍ – kreslení půdorysů 36-u-3/AE52 2
Trhliny ve stavebních konstrukcích 36-u-3/AE69 5
Povrchové úpravy při přestavbách budov 36-u-3/AE70 5
Přestavby budov 36-u-3/AE71 5
Stavební výkresy – Kreslení střech 36-u-3/AE75 5
Bourání svislých konstrukcí a zřizování nových otvorů 36-u-3/AE76 5
Dřevo 36-u-3/AE77 4
Bezpečná práce v blízkosti elektroinstalací 36-u-3/AF50 3
Bezpečná práce v plynárenství 36-u-3/AF51 18
Součásti plynovodů a měření v plynárenství 36-u-3/AF52 6
Vyhledávání úniků plynu 36-u-3/AF53 7
Zkoušky rozvodů plynu 36-u-3/AF54 4
Části a druhy rozvodů, materiály pro potrubí, tvarovky a armatury na potrubí 36-u-3/AF69 4
Montáž části domovního rozvodu studené a teplé vody 36-u-3/AF70 4
Půdorysy domovního rozvodu kanalizace 36-u-3/AH71 7
Půdorysy domovního rozvodu vodovodu 36-u-3/AH72 7
Montáž elektrického kombinovaného tlakového zásobníkového ohřívače vody 36-u-3/AH73 2
Plynové spotřebiče a zařízení 36-u-3/AH74 6
Provádění nerozebíratelných spojů v plynárenství 36-u-3/AH75 4
Provádění rozebíratelných spojů v plynárenství 36-u-3/AH76 3
Technická dokumentace v plynárenství 36-u-3/AH77 7
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 276 - 300 z celkového počtu 560 záznamů.