Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Technická zařízení budov 36-m-3/AI47 Ne
Vodorovné nosné konstrukce 36-m-3/AI50 Ne
Vytyčování staveb 36-m-3/AI51 Ne
Zakládání staveb - zásady provádění základových konstrukcí, jejich typy dle hloubky založení 36-m-3/AI52 Ne
Zemní práce 36-m-3/AI53 Ne
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Plynárenství 36-m-3/AJ71 Ano
Dálkové vytápění 36-m-3/AJ73 Ne
Identifikace míst úniku plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ74 Ano
Měření a regulace I. (MaR I.) 36-m-3/AJ75 Ne
Měření a regulace II. (MaR II.) 36-m-3/AJ76 Ne
Obnovitelné zdroje 36-m-3/AJ77 Ne
Orientace v materiálech a jejich měření – Plynárenství 36-m-3/AJ79 Ano
Orientace v technické dokumentaci – Plynárenství 36-m-3/AJ80 Ano
Vzduchotechnika 36-m-3/AJ84 Ne
Průmyslové vytápění 36-m-3/AJ85 Ne
Orientace ve spotřebičích a zařízeních – Plynárenství 36-m-3/AJ86 Ano
Provádění zkoušek rozvodů plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ95 Ano
Sestavování a montáž plynových rozvodů – Plynárenství 36-m-3/AJ96 Ano
Spojování potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AJ99 Ano
Spojování potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AK01 Ano
Druhy otopných soustav 36-m-3/AL48 Ne
Kreslení ústředního vytápění 36-m-3/AL49 Ne
Velkoplošné vytápění 36-m-3/AL63 Ne
Bezpečná práce v blízkosti elektroinstalací 36-m-3/AL64 Ne
Elektrotechnické minimum pro stavební obory 36-m-3/AL66 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 401 - 425 z celkového počtu 1158 záznamů.