Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Měření a práce s měřidly 23-m-3/AH04 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Strojírenství (M) 23-m-4/AK74 Ne
F2 Mechanické jevy – Strojírenství (M) 23-m-4/AK75 Ne
F3 Vlastnosti látek – Strojírenství (M) 23-m-4/AK77 Ne
F4 Záření – Strojírenství (M) 23-m-4/AK78 Ne
CH1 Obecná a anorganická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK81 Ne
CH2 Organická chemie – Strojírenství (M) 23-m-4/AK82 Ne
ZP Žákovské projekty – Strojírenství (M) 23-m-4/AK90 Ne
B1 Biologie člověka (H) 41-m-3/AH84 Ne
B2 Ekologické zemědělství (H) 41-m-3/AH85 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky (H) 41-m-3/AH86 Ne
F2 Mechanika (H) 41-m-3/AH87 Ne
F3 Vlastnosti látek (H) 41-m-3/AH88 Ne
CH1 Obecná chemie (H) 41-m-3/AH89 Ne
CH2 Anorganická chemie (H) 41-m-3/AH90 Ne
CH3 Organická chemie a biochemie (H) 41-m-3/AH91 Ne
ZP Žákovské projekty (H) 41-m-3/AH96 Ne
B1 Biologie člověka - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK72 Ne
B2 Ekologické zemědělství - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK73 Ne
CH3 Biochemie - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK83 Ne
ZP Žákovské projekty – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK92 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK93 Ne
F2 Mechanické jevy – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK94 Ne
F3 Vlastnosti látek – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK95 Ne
F4 Záření – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK96 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 205 záznamů.