Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Lehká šlehaná hmota 29-m-3/AL38 Ano
Šlehaná hmota nahřívaná 29-m-3/AL43 Ano
Těžká šlehaná hmota 29-m-3/AL44 Ano
Výrobní operace v knihařské výrobě 34-m-3/AA50 Ano
Zušlechťování tiskovin 34-m-3/AA51 Ano
Hodnocení kvality tiskových výstupů 34-m-3/AA54 Ano
Pracovní postupy při výrobě tiskovin 34-m-3/AF18 Ano
Operátor digitálního tisku pro 2. ročník 34-m-3/AG52 Ano
Příprava dat pro flexotisk (Úvod do problematiky flexotisku) 34-m-4/AA43 Ano
Příprava dat pro hlubotisk (Úvod do problematiky hlubotisku) 34-m-4/AA44 Ano
Příprava dat pro ofset (Úvod do problematiky ofsetu) 34-m-4/AA45 Ano
Příprava dat pro sítotisk (Úvod do problematiky sítotisku) 34-m-4/AA46 Ano
Sádrokartonové konstrukce 36-m-2/AB49 Ano
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Plynárenství 36-m-3/AJ71 Ano
Identifikace míst úniku plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ74 Ano
Orientace v materiálech a jejich měření – Plynárenství 36-m-3/AJ79 Ano
Orientace v technické dokumentaci – Plynárenství 36-m-3/AJ80 Ano
Orientace ve spotřebičích a zařízeních – Plynárenství 36-m-3/AJ86 Ano
Provádění zkoušek rozvodů plynu – Plynárenství 36-m-3/AJ95 Ano
Sestavování a montáž plynových rozvodů – Plynárenství 36-m-3/AJ96 Ano
Spojování potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AJ99 Ano
Spojování potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění – Plynárenství 36-m-3/AK01 Ano
Stavební materiály a technologie pro pozemní stavby 36-m-4/AF15 Ano
Požární bezpečnost staveb 36-m-4/AN01 Ano
Svislé dělící a svislé nosné konstrukce 36-m-4/AN02 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 50 z celkového počtu 160 záznamů.