Detail komplexní úlohy CAD 1 - skica

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

CAD 1 - skica

Kód úlohy

23-u-3/AD78

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

CAD 1

Kótování, zápis struktury povrchu E

Kótování, značení drsnosti

Zobrazovací metody a druhy promítání

Zobrazování strojních součástí I

Zobrazování strojních součástí II

Škola

Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická, Dobruška

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

08. 07. 2019 15:25

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

15

Charakteristika/anotace

Úloha obsahuje zadání různého provedení 2D skici se správným zadáváním geometrických vazeb a rozměrů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Úlohu je možné využít v kurzu pro přípravu na zkoušku profesní kvalifikace

 • 23-026-H  OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
 • 23-104-M  STROJÍRENSKÝ TECHNIK KONSTRUKTÉR
 • 23-104-M  STROJÍRENSKÝ TECHNIK PROJEKTANT
 • 23-104-M  STROJÍRENSKÝ TECHNIK TECHNOLOG

Žák:

 • správně skicuje včetně všech potřebných kót a geometrických určení 
 • skicuje přímky, kružnice, oblouky, úkosové části
 • volí vhodné kóty
 • využívá symetrie (zrcadlení)
 • vhodně umisťuje skicu do souřadného systému
 • provede skici v .pdf formátu nebo v papírové formě

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Mezi učební činnosti patří vlastní skicování s důrazem na přesnost provedení, uvedeném v zadání

Struktura zadání úlohy:

 1. Předloha zadání skici je ve formátu počítačového souboru  .pdf nebo je  použita papírová předloha.
 2. Učitel vede žáky k diskuzi o návrhu postupu práce při tvorbě skici, porovnává jednotlivé navrhované postupy, upozorňuje na dodržení přesnosti provedení a doporučuje vhodný postup práce.
 3. Problematické části postupu tvorby skici vysvětlí pomocí transparentní ukázky postupu páce.
 4. Učitel stanoví potřebný čas na vypracování úlohy.
 5. Učitel sleduje samostatnou práci žáků a případně koriguje tvorbu příslušných částí skici
 6. Učitel ohodnotí správné provedení úlohy.
 7. Učitel s řízenou diskuzí žáků vysvětlí a předvede správné postupy práce.

Metodická doporučení

Teoretická výuka představuje názorné předvedení způsobu a metod práce pro zhotovení zadané skici s uvedením možných postupů. Na teoretickou výuku bezprostředně navazuje výuka praktická, kdy žáci pod vedením učitele samostatně skicují.

Způsob realizace

Pro získání potřebných znalostí a dovedností je využívána především metoda teoreticko-praktická, kdy každý žák pracuje na svém školním počítači s nainstalovaným software Solidworks.

Pomůcky

Osobní počítač s nainstalovaným software Solikdworks

Vzorová zadání v .pdf formátu, nebo v papírové formě.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci skicují zadané úkoly a dodrží předepsané rozměry a geometrické vazby.

Kritéria hodnocení

Kritériem pro úspěšné zvládnutí zadané skici je správnost naskicovaných entit z hlediska rozměrů a také z hlediska zadaných geometrických vztahů. Zároveň je žákům vymezen čas pro jednotlivé skici.

Klasifikace dle jednotlivých úkolů: prvků  úloh  skica 1-2

Vypracování jednotlivých skic  Hodnoceno známkami:

1 – přesné dodržení tvaru a rozměrů  a kót v daném čase

2 -  drobné  odchylky tvarů či chyby rozměrů - kótování, nezvládnutí složitějších tvarů ve stanoveném čase

3 – chyby některých tvarů a kótování, nezvládnutí složitějších tvarů a času, více než polovina správně

4 – větší  chyby ,nezvládnutí složitějších tvarů, chyby v kótování  nedodržení času, více než třetina správně.

5 – základní chyby tvaru, rozměrů, nesprávné nebo chybějící kótování , méně než třetina správných.

Doporučená literatura

Učebnice: Základy práce v CAD systému SolidWorks. nápověda software, včetně uvedených výukových kurzů

Videonávody na: www.modelmania.cz, www.mujsolidworks.cz

Poznámky

1/ Úloha je určena pro řešení:

 • Skupinové
 • Doporučený počet žáků: 15
 • Předpokladem pro zvládnutí této úlohy je znalost kótování

 

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Vilímková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy