Detail modulu Desetiprstová hmatová metoda I

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Desetiprstová hmatová metoda I

Kód modulu

63-m-4/AI12

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/01 Ekonomika a administrativa

65- 42-M/01 Hotelnictví

66-41-L/01 Obchodník

 

Délka modulu (počet hodin)

68

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady se nevyžadují.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je seznámit žáky se správnou ergonomií a prstokladem při psaní na klávesnici, zvládnout psát deseti prsty „naslepo“, tj. bez dívání se na prsty.

Po absolvování modulu je žák schopen psát rychlostí a přesností, která umožní efektivněji využívat počítač při administrativních činnostech.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zvládá připravit si pracoviště dle správné ergonomie
 • zvládá alfanumerickou část klávesnice metodou psaní „naslepo“
 • zvládá psát rychlostí min. 130 čistých úhozů za minutu s přesností alespoň 99,2 %

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

písmena a číslice na alfanumerické klávesnici

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • výuka probíhá v učebně s výpočetní technikou
 • využití výukových programů (Programová výuka ZAV, ATF, Deseti prsty aj.)
 • využití učebnic, odborných časopisů a připravených textů
 • účast na soutěžích
 • využití her vlastních i obsažených ve výukových programech

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Způsob ověřování výsledků dle zvoleného výukového programu či učebnice:

 • opisy textů s různým časovým limitem,
 • opisy textů s různým počtem trestných bodů za chybu,
 • hodnotící možnosti výukového programu,
 • hodnocení splněných počtu cvičení při využití výukového programu,
 • hodnocení rychlosti psaní při stanovení nejnižšího limitu chybovosti.

Kritéria hodnocení

 • rychlost a přesnost opisu textu v časovém limitu dle stanovených kritérií
 • plnění postupu ve zvoleném výukovém programu

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl:

 • žák zvládl psát hmatovou metodou „naslepo“ na alfanumerické části klávesnice
 • žák zvládl rychlost a přesnost opisu textů ve stanovené minimální hranici
 • žák splnil zadanou část výukového programu

Doporučená literatura

Dle zvoleného výukového programu:

 • Písemná a elektronická komunikace 1 – O. Kuldová, J. Kroužek
 • Písemná a elektronická komunikace – desetiprstová hmatová metoda – EDUKO
 • Psaní na počítači pro samouky – Helena Matoušková, Petra Zaviačičová, Jaroslav Zaviačič
 • časopis Rozhledy – (NUV-STU)
 • webové stránky příslušných výukových programů

Poznámky

Dva postupy ve výuce psaní na klávesnici:

 • horizontální – znaky se učí po řadách (výuka začíná znaky „fj“)
 • frekvencí znaků – znaky se učí podle četnosti výskytu v textech českého jazyka (výuka začíná znaky „aj“)

Doporučenou literaturu je nutné synchronizovat s postupem ve výuce, který využívá výukový program.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Bonhardová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné