Detail modulu Kontrola tlaku v pneumatikách osobních vozidel

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kontrola tlaku v pneumatikách osobních vozidel

Kód modulu

23-m-3/AB78

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

39 - Speciální a interdisciplinární obory

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-65-H/03 Strojník silničních strojů

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul k získání znalostí a dovedností potřebných pro opravy pneumatik. Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring Systém - jeho použití v osobních vozidlech.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Rozeznává mechanické a elektronické systémy na vozidle. 
 2. Prakticky vyměňuje snímač tlaku a pomocí diagnostického zařízení provede nastavení systému. 
 3. Uvědomuje si technickou náročnost zařízení a odpovědnost při práci s ohledem na bezpečnost provozu vozidla.
 4. Dodržuje při opravách pneumatik, demontáži a montáží předepsané technologické postupy. 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Kontrola tlaku v pneumatikách:
 2. Legislativa
 3. Mechanika zařízení
 4. Elektronika zařízení
 5. Bezpečnostní zásady
 6. Stabilizace
 7. Řízení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 1. Rozeznává mechanické a elektronické systémy na vozidle. 
  • rozdělení systémů na vozidle - mechanický a elektronický
  • popis mechanického systému, ukázka a popis jednotlivých částí systému
  • popis elektronického systému, ukázka s popisem jednotlivých částí systému  
 2. Prakticky vyměňuje snímač tlaku a pomocí diagnostického zařízení provede nastavení systému. 
  • ukázka a popis částí 
  • diagnostické zařízení, stanovení technologického postupu
  • praktická ukázka s výkladem
 3. Uvědomuje si technickou náročnost zařízení a odpovědnost při práci s ohledem na bezpečnost provozu vozidla.
  • hlavní zásady BOZP
 4. Dodržuje při opravách pneumatik, demontáži a montáží předepsané technologické postupy. 
  • hlavní zásady při opravách, demontáži a montáži
  • technologické postupy
  • praktická ukázka s výkladem s důrazem na BOZP
 • V rámci teoretické výuky si žák osvojí legislativní potřeby. Velký důraz je kladen na bezpečnost silničního provozu. Žák získá znalosti v technických novinkách.
 • V rámci odborného výcviku si žák procvičí technologické postupy při opravách pneumatik a seznámí se s riziky během oprav.
 • Žák se orientuje v legislativě a bezpečnosti při práci.
 • Používá správné technologické postupy a předepsané nástroje.
 • Dokáže rozpoznat systémy na vozidle.
 • Dokáže diagnostikovat závadu. Závadu následně odstranit a provést nastavení systému. 

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník (případně 2. ročník)

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

V závěru modulu budou dosažené výsledky ověřovány : 

 1. Legislativa - ověření znalostí ústní formou.
 2. Mechanika zařízení - demontáž pláště z disku kola, demontáž a montáž ventilku.
 3. Elektonika zařízení - kontrola diagnostickým přístrojem TPMS.
 4. Bezpečnost zásady při demontáži a montáži pneumatiky z vozidla - dodržování všech zásad bezpečnost při demontáži a montáži pneumatiky. 
 5. Rozeznává systémy na vozidle (přímý a nepřímý systém)
 6. Žák si uvědomuje technickou náročnost zařízení a odpovědnost při práci s ohledem na bezpečnost provozu vozidla.
 7. Při opravách pneumatik demontáži a montáží žák dodržuje technologické postupy.

Výstupem je jednotné hodnocení za celý modul. Výsledné hodnocení je poté průřezem teoretických znalostí a praktických dovedností žáka. 

Vyučující modulu:

 • Popíše a vysvětlí učební činnosti.
 • Popíše a prakticky předvede postup jednotlivých operací.
 • Vyjmenuje a vysvětlí druhy nebezpečí při činnostech.
 • Prakticky provede s vysvětlením opravu pneumatiky s využitím diagnostiky

Kritéria hodnocení

Kritéria výsledku pro splnění modulu:

 • Absence na výuce modulu nesmí přesáhnout 25 %.
 • Splnit všechny průběžné hodnotící testy (každá část č. 1 až č. 7) min. na 51 %.
 • Splnění závěrečného testu v modulu (zahrnuje oblasti č. 1 až č. 7) min. na 51 %.
 • Oprava pneumatiky s použitím diagnostiky - praktické provedení.

Kritéria hodnocení s ohledem na očekávané výsledky učení:

 1. Rozeznává mechanické a elektronické systémy na vozidle - ověření průběžnými písemnými testy (splnit min. na 50%)
 2. Prakticky vyměňuje snímač tlaku a pomocí diagnostického zařízení provede nastavení systému - ověření praktickým provedením s ústním vysvětlením 
 3. Uvědomuje si technickou náročnost zařízení a odpovědnost při práci s ohledem na bezpečnost provozu vozidla - ověření při 2. výsledku učení, tj. při praktickém provedení
 4. Dodržuje při opravách pneumatik, demontáži a montáží předepsané technologické postupy - ověření při 2. výsledku učení, tj. při praktickém provedení

Doporučená literatura

Evropská norma ES 661/2009, ECE – R

https://www.pneumatiky.cz/info/povinna-kontrola-tlaku-v-pneumatikach-tpms.html

http://www.auto.cz/mereni-tlaku-v-pneumatikach-zatracene-drahe-bezpeci-91220

http://www.mpneu.cz/zpusobymerenitlakuvzduchuvpneumatikach/

https://www.spolehlivepneu.cz/blog/zpusoby-mereni-tlaku-v-pneumatikach-tpms-110.html

Poznámky

 1. Pneumatiky.
 2. Snímače.
 3. Vybavená odborná učebna nebo dílna. 

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Oplatek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné