Detail modulu Výroba dýh a dýhových sesazenek

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Kód modulu

82-m-3/AA17

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Obor / obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

16

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí výroby dýhy a výroby dýhových sesazenek. Žák se seznámí s technikou postupy výroby jednotlivých dýh.

Po absolvování modulu žák popíše postup výroby dýh a prakticky sesadí dýhovou sesazenku.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé druhy dýh
  • speciální dýhy (ARO dýhy, mikrodýhy)

 • popíše postup výroby dýh (řezáním, loupáním, krájením)
 • charakterizuje typy sesazování dýh (do figury - zrcadlově, za sebou, náhodná skladba - imitace spárovky, ostatní např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců)
 • popíše způsoby výroby sesazování dýh (pomocí papírové pásky, pomocí tavného vlákna, slepením na tupo, sešíváním) 
 • prakticky sesadí dýhovou sesazenku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Dýhy:
 • rozdělení dýh
 • způsoby výroby  dýhy
  • loupané
  • krájené
  • řezané
  • ARO dýhy a mikrodýhy
 1. Sesazenky:
 • typy sesazování dýh
  • do figury (zrcadlově)

  • za sebou

  • náhodná skladba (imitace spárovky)

  • ostatní např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců

 • způsob výroby sesazování dýh
  • pomocí papírové pásky

  • pomocí tavného vlákna

  • slepením na tupo

  • sešíváním

 1. Postup výroby jednotlivých druhů dýh a sesazenek
 • praktické předvedení výroby sesazenek

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • druhy dýh dle způsobu výroby
 • postupy výroby dýh
 • způsoby sesazování
 • návrh postupu sesazování dle zvoleného způsobu

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých způsobů výroby, postup sesazování dýhy dle zvoleného způsobu)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s rozdělením dýh a způsoby výroby dýhy
 • charakterizuje sesazenky a vyjmenuje druhy a způsoby výroby sesazování dýh 
 • popíše postup výroby jednotlivých druhů dýh a sesazenek

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná ( teoretický test) nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie dýh
 • typy sesazení dýh
 • znalost technologických postupů jednotlivých dýh
 • znalost technologických postupů výroby dýhových sesazenek

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • charakteristika, popis a druhy dýh
 • charakteristika, popis a typy sesazení 
 • postup výroby dýh 
 • postup výroby dýhových sesazenek
 • praktické provedení dýhové sesazenky

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie II, pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, ISBN: 80-85920-91-3

Poznámky

Klíčová aktivita

RVP - Odborné vzdělávání (návaznost na RVP)

Pracovní skupina

PS4 - Pracovní skupina 4

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné