Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Goniometrické funkce MA-u-4/AD12 9
Procenta v praxi – cenné papíry, akcie MA-u-4/AD13 13
Procenta v praxi MA-u-3/AD15 13
Řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých MA-u-4/AD19 8
Základy statistiky MA-u-4/AD21 6
Stereometrie v praxi MA-u-4/AD22 8
Člověk a společnost mezi světovými válkami ČJ-u-4/AD23 8
Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“) ČJ-u-4/AD24 10
Holocaust a já ČJ-u-4/AD25 12
Chci být jazykovědcem ČJ-u-4/AD72 10
Literární teorie ČJ-u-4/AD73 6
Moravská zdravá kuchařka ČJ-u-4/AE79 6
Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje ZD-u-2/AE80 19
Pořádání turnaje v silovém víceboji ZD-u-2/AE81 23
Turnaj v nohejbalu ZD-u-4/AE82 5
Zjištění úrovně životního stylu žáků ZD-u-4/AE83 1
Charta 77 v souvislostech SP-u-4/AE84 10
Judaismus v proměnách věků SP-u-4/AE85 9
Menšiny a multikulturní soužití v ČR SP-u-2/AE86 7
Podnikat, nebo být zaměstnaný? SV-u-4/AE87 4
Personalistika a zvyšování motivace zaměstnanců ve vybraných společnostech SV-u-4/AE88 6
Hospodaření s odpady PR-u-4/AE89 8
Výzkumný projekt monitorování životního prostředí a jeho prezentace PR-u-4/AE90 29
Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti) CJ-u-4/AC77 1
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 46 záznamů.