Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Komplexní příprava PC k provozu (M) IN-u-4/AE93 3
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
Měření a měřidla MA-u-3/AF83 6
Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí SV-u-4/AF84 0
Odborníkem (i) s českým jazykem ČJ-u-4/AF85 0
Moravský gender salon UK-u-4/AF86 0
Kulturní odkaz Táborska UK-u-4/AF87 15
Protančit 20. stoletím SP-u-4/AF88 0
Třetí odboj – vznik a budování aktivní rezistence proti komunistickému režimu (odbojová organizace Světlana) SP-u-4/AF89 17
Státní svátky připomínající soudobé dějiny aneb Proč máme volno? SP-u-4/AF90 2
Tvorba vlastních politických stran a školní volby SP-u-4/AF91 1
Šetříme, třídíme, zkoumáme a také vyrábíme PR-u-4/AF92 0
Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk CJ-u-4/AF93 0
Organizace výměnného pobytu CJ-u-4/AF94 0
Základy robotiky, programování a algoritmizace v prostředí Lego Mindstorms EV3 CJ-u-4/AF95 0
Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií ZD-u-4/AF96 3
Návrh chytré domácnosti (H) IN-u-3/AI14 1
Výuka fyziky s podporou digitálních technologií (M) PR-u-4/AI15 6
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 46 z celkového počtu 46 záznamů.